Navigace

Obsah

Sdružení obcí Mikroregion Radyně bylo založeno dne 28.9.1999 a jeho původní název je Mikroregion Radyně - Úslava. Dne 3.2.2000 byla Okresním úřadem Plzeň - jih zaregistrována změna názvu sdružení na Mikroregion Radyně. Hlavním cílem integrace venkovských obcí do mikroregionu je společné řešení problémů a realizace akcí prospěšných širšímu okruhu obcí, vytvoření předpokladů pro trvalý a harmonický rozvoj daného území a pro vysokou kvalitu života jeho obyvatel.

Mikroregion leží v těsném sousedství města Plzně a jedná se o typickou příměstskou oblast velkého centra. Členy mikroregionu jsou následující obce: Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše (od 1.1.2015), Nebílovy, Netunice, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy (od 1.1.2016), Štěnovický Borek, Tymákov a Útušice. Na území mikroregionu žije (v roce 2019) 15 636 obyvatel a jeho rozloha činí 12.240 ha.

Mikroregion Radyně má zpracovaný dokument “Strategie rozvoje venkovského Mikroregionu Radyně” (situační analýzu a SWOT analýzu z roku 2001). Hlavním cílem mikroregionu je v současné době aktualizace výše uvedeného strategického dokumentu a příprava a zpracování na něj navazujících dílčích projektů. Důležitým úkolem je samozřejmě také získávání finančních prostředků k realizaci navržených projektů a jejich realizace samotná. V roce 2013 proběhla aktualizace Strategie rozvoje mikroregionu Radyně.

Množství přírodních a kulturně historických památek předurčuje jedno ze stěžejních zaměření Mikoregionu Radyně na rozvoj cestovního ruchu a venkovské turistiky. K turisticky nejatraktivnějším místům patří archeologické nálezy a historické stavby, např. zbytky přemyslovského hradu Plzeň z 10. století - zbytky základů kostelů a rotunda sv. Petra, zřícenina hradu Radyně - dominanta celého plzeňska, lovecký zámek Kozel s anglickým parkem, barokní zámky v Nebílovech a ve Štěnovicích, řada sakrálních staveb - kostely (sv. Martina ve Chválenicích, sv. Jakuba Většího v Prusinech, sv. Jana Křtitele a Narození P. Marie ve Starém Plzenci), kapličky... Najdeme zde lidovou architekturu s ukázkami selského baroka, unikátní technické památky (dřevěný zastřešený most přes Úhlavu ve Štěnovicích, zachovalou valdštejnskou železárnu v Sedlci, která je kolébkou Škodových závodů).